Σάββατο, 14 Ιουλίου 2012

Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
συνδικαλιστικής περιόδου 2012-2014
Στοιχεία Επικοινωνίας
1 Πρόεδρος Κερασιώτης Σεραφείμ 6936-449284
Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Α΄ Αθήνας serker@sch.gr
2 Αντιπρόεδρος Αμπόνης Δημήτριος 6944-328338
Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Α΄ Θεσσαλονίκης damponis@gmail.com
3 Γενικός Γραμματέας Σταματιάδης Σταμάτιος 6945-752224
Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Χαλκιδικής stamasta@gmail.com
4 Ειδικός Γραμματέας Μεγαρίτης Παναγιώτης 6974-000033
Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Κορινθίας megaritis53@gmail.com
5 Χανιωτάκης Παναγιώτης 6944-877541
Οργανωτικός
Γραμματέας Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Α΄ Αθήνας pchanio@sch.gr
6 Γενικός Ταμίας Παπαθανάσης Μάρκος 6946-833757
Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Α΄ Αθήνας cboura@hotmail.com
7 Κακαζιάνης Πέτρος 6974-312024
Βοηθός Ταμία και
Έφορος Υλικού Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Ηρακλείου kakaziannis@yahoo.gr
8 Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος 6974-251028
Έφορος Δημοσίων
Σχέσεων Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. B΄ Θεσσαλονίκης kkonstantinou@gmail.com
9 Μπαντής Νικόλαος 6975-106012
Έφορος Βιβλιοθήκης
και Εκδόσεων
Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. B΄ Θεσσαλονίκης badisnik@yahoo.gr
10 Μέλος Πέττας Αχιλλέας 6947-261971
Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Α΄ Θεσσαλονίκης ach.pettas@gmail.com
11 Μέλος Ζυπέλας Μιχαήλ 6978-917975
Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Λάρισας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου