Σάββατο, 14 Ιουλίου 2012

Αθήνα, 26-6-2012
Αριθμ. Πρωτ.: 003
ΠΡΟΣ : τις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.
Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου
Τ.Κ. - Πόλη : 104 36 Αθήνα
τηλέφωνο : 210-5238973
fax : 210-5202798
e-mail : oltee.oltee@gmail.com
ηλεκτρον. σελ. : http://www.oltee.gr
πληροφορίες : Σεραφείμ Κερασιώτης
Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
τηλέφωνο : 6936-449284
e-mail : serker@sch.gr
ΚΟΙΝ :
ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα του 14ου Τακτικού Συνεδρίου της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. αρ. πρ. 003 / 26-6-2012, σελ.2/4
Την Παρασκευή 22/6/2012 και το Σάββατο 23/6/2012 πραγματοποιήθηκε με πολύ
μεγάλη επιτυχία το 14ο Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) στο αμφιθέατρο του κτιριακού συγκροτήματος
ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. – Σ.Ε.Κ. Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής.
Στο 14ο Τακτικό Συνέδριο είχαν το δικαίωμα να συμμετάσχουν 14 (δεκατέσσερις)
Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. από όλη την Ελλάδα με 62 (εξήντα δύο) αντιπροσώπους.
Στο Συνέδριο έλαβαν μέρος και οι 14 (δεκατέσσερις) Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. με 54 (πενήντα
τέσσερις) αντιπροσώπους και 8 (οκτώ) απόντες.
Στις εργασίες του συνεδρίου έγιναν τοποθετήσεις και εκφράστηκαν οι απόψεις των
αντιπροσώπων των Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.. Έγιναν συζητήσεις για τα προβλήματα που ταλανίζουν την Τ.Ε.Ε
και σε κλίμα συνεργασίας ελήφθησαν αποφάσεις για την ανάπτυξη - γιγάντωση της Τ.Ε.Ε και
του συνδικαλιστικού της κινήματος.
Το 14ο Τακτικό Συνέδριο έληξε με τις αρχαιρεσίες ανάδειξης νέου Δ.Σ., νέας Ε.Ε. και
νέων αντιπροσώπων της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. για το συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Στις αρχαιρεσίες είχαν κατατεθεί εμπρόθεσμα και νομότυπα οι παρακάτω
υποψηφιότητες εκπαιδευτικών της Τ.Ε.Ε., οι οποίοι μετά την λήξη της ψηφοφορίας, την
καταμέτρηση και την έκδοση των αποτελεσμάτων βρέθηκε ότι έλαβαν τις εξής ψήφους:
Α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
α/α Ονοματεπώνυμο (αλφαβητικά) Αριθμός ψήφων που έλαβαν
1. Αμπόνης Δημήτριος 40
2. Δανάσκος Φώτιος 23
3. Δούρος Παλαιολόγος 12
4. Ζυπέλας Μιχαήλ 25
5. Κακαζιάνης Πέτρος 30
6. Κερασιώτης Σεραφείμ 42
7. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος 34
8. Κωστής Αθανάσιος 04
9. Μεγαρίτης Παναγιώτης 43
10.Μπαντής Νικόλαος 33
11.Παναγιωτάκης Νικήτας 21
12.Παπαθανάσης Μάρκος 36
13.Πέππας Αθανάσιος 15
14.Πέττας Αχιλλέας 37
15.Σεκεριάδης Νικόλαος 20
16.Σταματιάδης Σταμάτιος 42
17.Τουμανίδης Νικόλαος 18
18.Χανιωτάκης Παναγιώτης 29
Β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:
α/α Ονοματεπώνυμο (αλφαβητικά) Αριθμός ψήφων που έλαβαν
1. Γεωργιάδου Χριστίνα 30
2. Μενεγάκης Γεώργιος 30
3. Μπόλης Θωμάς 23
4. Πασσάς Αναστάσιος 23
5. Τσίτουρας Δημήτριος 31
Γ) Αντιπρόσωποι για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.:
α/α Ονοματεπώνυμο (αλφαβητικά) Αριθμός ψήφων που έλαβαν
1. Αμπόνης Δημήτριος 31
2. Δανάσκος Φώτιος 17
3. Κακαζιάνης Πέτρος 21
4. Πέττας Αχιλλέας 32
5. Σεκεριάδης Νικόλαος 15
6. Σταματιάδης Σταμάτιος 30
Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. αρ. πρ. 003 / 26-6-2012, σελ.3/4
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα των αρχαιρεσιών εξελέγησαν κατά σειρά
ψήφων:
Α) Διοικητικό Συμβούλιο:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.
1. Μεγαρίτης Παναγιώτης
2. Κερασιώτης Σεραφείμ
3. Σταματιάδης Σταμάτιος
4. Αμπόνης Δημήτριος
5. Πέττας Αχιλλέας
6. Παπαθανάσης Μάρκος
7. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος
8. Μπαντής Νικόλαος
9. Κακαζιάνης Πέτρος
10.Χανιωτάκης Παναγιώτης
11.Ζυπέλας Μιχαήλ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.
1. Δανάσκος Φώτιος
2. Παναγιωτάκης Νικήτας
3. Σεκεριάδης Νικόλαος
4. Τουμανίδης Νικόλαος
5. Πέππας Αθανάσιος
6. Δούρος Παλαιολόγος
7. Κωστής Αθανάσιος
Β) Εξελεγκτική Επιτροπή:
1. Τσίτουρας Δημήτριος
2. Γεωργιάδου Χριστίνα
3. Μενεγάκης Γεώργιος
4. Μπόλης Θωμάς
5. Πασσάς Αναστάσιος
Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. αρ. πρ. 003 / 26-6-2012, σελ.4/4
Γ) Αντιπρόσωποι για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.:
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. Πέττας Αχιλλέας
2. Αμπόνης Δημήτριος
3. Σταματιάδης Σταμάτιος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. Κακαζιάνης Πέτρος
2. Δανάσκος Φώτιος
3. Σεκεριάδης Νικόλαος
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αρχαιρεσιών, το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας συνήλθε στην πρώτη του συνεδρίαση με την νέα σύνθεση των
μελών και συγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα με το Καταστατικό της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. εκλέγοντας
ομόφωνα την σύνθεσή του ως εξής:
1. Πρόεδρος : Κερασιώτης Σεραφείμ
2. Αντιπρόεδρος : Αμπόνης Δημήτριος
3. Γενικός Γραμματέας : Σταματιάδης Σταμάτιος
4. Ειδικός Γραμματέας : Μεγαρίτης Παναγιώτης
5. Οργανωτικός Γραμματέας : Χανιωτάκης Παναγιώτης
6. Γενικός Ταμίας : Παπαθανάσης Μάρκος
7. Βοηθός Ταμία και Έφορος Υλικού : Κακαζιάνης Πέτρος
8. Έφορος Δημοσίων Σχέσεων : Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος
9. Έφορος Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων : Μπαντής Νικόλαος
10.Μέλος : Πέττας Αχιλλέας
11.Μέλος : Ζυπέλας Μιχαήλ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου