Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 7/12/2011 ΝΕΟ Δ.Σ


Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.  ΞΑΝΘΗΣ
ΕΝΩΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                     Ξάνθη 10/12/2011
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΞΑΝΘΗΣ                                  Αριθμ. Πρωτ.: 28
E-mail : petkopoulos.anestis @gmail.com

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Λειτουργών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.) Ξάνθης, την Τετάρτη 07 Δεκεμβρίου 2011 και τις αρχαιρεσίες που επακολούθησαν, αναδείχθηκαν τα Όργανα Διοίκησης και οι αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.).

Το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Πετκόπουλος Ανέστης, ΤΕ01-04/ΤΕ01-06, 2ο ΕΠΑ.Λ. Ξάνθης,
Email: petkopoulos.anestis@gmail.com, τηλ: 6937304453
Αντιπρόεδρος: Μελαδιανός Γεώργιος, ΤΕ01-02/ΠΕ11, 2ο ΕΠΑ.Λ  Ξάνθης
Γ. Γραμματέας: Κούμπας Δημήτριος, ΠΕ17-07, ΕΠΑ.Σ. Ξάνθης, τηλ:6932087508
Ο. Γραμματέας: Δεληγιάννης Ευάγγελος, ΠΕ17-03, Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Ξάνθης,
Email: vdel7@hotmail.com, τηλ :6977019502
Ταμίας: Καλαϊτζογλου Ελευθέριος, ΤΕ01-02/ΠΕ11, ΕΠΑ.Σ. Ξάνθης
Μέλος: Γεωργιάδης Λάζαρος, ΤΕ01-06, 2ο ΕΠΑ.Λ. Ξάνθης
Μέλος: Εδιάρογλου Νικόλαος, ΠΕ17-02, 2ο ΕΠΑ.Λ. Ξάνθης

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν κατά φθίνουσα, ως προς τη σταυροδοσία, σειρά:
Παπαδόπουλος Γεώργιος, 2ο ΕΠΑ.Λ. Ξάνθης, Καρασίμος Ιωάννης, 2ο ΕΠΑ.Λ. Ξάνθης και Τασούδης Αθανάσιος, 2ο Σ.Ε.Κ Ξάνθης.

Αντιπρόσωποι στην Τακτική Γενική Συνέλευση – Συνέδριο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. εκλέχθηκαν κατά φθίνουσα, ως προς τη σταυροδοσία, σειρά:
Πετκόπουλος Ανέστης και Κούμπας Δημήτριος.

Συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, των ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.Σ. - Σ.Ε.Κ. και όλων των τεχνικών ειδικοτήτων που υπηρετείτε στα σχολεία - υπηρεσίες του Νομού μας, το Δ.Σ. σας καλεί να συμμετέχετε μαζικά, επιβάλλοντας τη δυναμική παρουσία της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Ξάνθης, διασφαλίζοντας έτσι τις προϋποθέσεις για την κατάκτηση των στόχων – διεκδικήσεων μας στην επίτευξη του οράματός μας για την Τ.Ε.Ε.
Το Δ.Σ. υπόσχεται συνεπή και αγωνιστική συμμετοχή, έξω και μακριά από δεσμεύσεις, κομματικές και παραταξιακές αγκυλώσεις, παραγοντίστικες τακτικές και συντεχνιακές ή προσωπικές επιδιώξεις, στην εξυπηρέτηση των αναγκών των μαθητών, των γονέων τους, των συναδέλφων, των τεχνικών σχολείων και της Τ.Ε.Ε., προς όφελος γενικότερα της κοινωνίας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


                        ΠΕΤΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ               ΚΟΥΜΠΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου